Web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo.Podešavanje postavki Zatvori
0
Trenutno u košarici 0,00 kn

Opći uvjeti elektroničkih promotivnih poruka

Ovi opći uvjeti određuju načine izvođenja usluge primanja masovnih elektroničkih promotivnih poruka (u daljnjem tekstu: usluga) poduzeća Bubamara sve za djecu d.o.o., Pustodol Začretski 19 a, 49223 Sveti Križ Začretje, matični broj 2386054, upisanog u Sudski registar Republike Hrvatske kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080657719 (u daljnjem tekstu: pošiljatelj). Davatelj tehničkih usluga je SendBlaster (u daljnjem tekstu: davatelj usluga). Davatelj usluga je odgovoran za tehničko izvršenje usluge. Prijavljivanjem na uslugu se korisnik slaže s Općim uvjetima elektroničkih promotivnih poruka koji su objavljeni na www.bubamara.in te na njih pristaje.
 
1. OPIS USLUGE
Uslugu mogu koristiti svi korisnici elektroničke adrese. Preduvjet za korištenje usluge je da je korisnik u potpunosti upoznat s Općim uvjetima elektroničkih promotivnih poruka, da ih razumije te se s njima slaže. Poduzeće Bubamara sve za djecu d.o.o. korisnike obavještava o pogodnostima i ne određuje nikakve obaveze, posebno ne obaveze povezane s kupnjom. Svrha elektroničkih promotivnih poruka je informiranje korisnika o promocijskim aktivnostima pošiljatelja elektroničkih promotivnih poruka poduzeća Bubamara sve za djecu d.o.o. o kojima su korisnici svaki put obaviješteni, komunikacija u vezi s trenutnim pogodnostima, ponudi i popustima, za pripremu i i prosljeđivanje redovnih ili s obzirom na podatke prilagođenih ponuda.
Osobni se podatci obrađuju samo za potrebe obavještavanja od pošiljatelja.
 
1.1. Prijava na uslugu
Korisnik se može prijaviti na uslugu na više načina. Korisnik se možete prijaviti na primanje elektroničkih promotivnih poruka prilikom učlanjenja u klub Bubamara ili na www.bubamara.in. Korisnik je dužan u potpunosti se upoznati s Općim uvjetima elektroničkih promotivnih poruka.
Na elektroničke obavještavanje se korisnik može prijaviti unosom adrese elektroničke pošte u polje „Prijava na e-novosti“ i završiti potvrdom poveznice u e-poruci potvrde koju će korisnik primiti na upisanu adresu elektroničke pošte. Prije nego što korisnik potvrdi poveznicu u e-poruci potvrde na uslugu neće biti prijavljen.
Potvrdom poveznice upisat ćemo korisnika na popis primatelja elektroničkih poruka kluba Bubamara. Prijavom na elektroničke poruke korisnik neće biti učlanjen u klub Bubamara i nema pravo korištenja pogodnosti koje vrijedi za članove kluba Bubamara te su zapisane u Općim uvjetima korištenja klupske kartice Bubamara.
 
1. 2. Odjava od usluge
Korisnicima je uvijek omogućena mogućnost besplatne i jednostavne odjave od usluge.
Elektroničke promotivne poruke korisnik će primati na temelju njihove prijave na e-novosti. Za odjavu od usluge elektroničkih promotivnih poruka poduzeća Bubamara sve za djecu d.o.o. korisnik mora na adresu klub@bubamara.in poslati e-poruku s naslovom „ODJAVA“, sadržajem koji sadrži ključnu riječ „ODJAVA“ te adresom elektroničke pošte na koju prima poruke. Korisnika ćemo odjaviti u zakonski predviđenom roku.
 
1. 3. Promjena podataka o usluzi
Korisnik može promijeniti podatke s kojima je izvorno prijavio na uslugu. To može učiniti tako da na adresu klub@bubamara.in pošalje e-poruku s naslovom „PROMJENA“, sadržajem koji sadrži ključnu riječ „PROMJENA“, adresu elektroničke pošte koju korisnik želi promijeniti te novom adresom elektroničke pošte.
 
1. 4. Cjenik usluga
Korištenje usluge je besplatno. Svaka korisniku poslana e-poruka je za korisnika besplatna.
 
1. 5. Korištenje 20 kuna popusta
Korisnik može 20 kuna popusta iskoristiti samo jednom, prilikom kupnje iznad 200,00 kuna u internet trgovini www.bubamara.in. Popust se oduzme od konačnog iznosa kupnje. Popust nije moguće koristiti prilikom kupnje poklon bonova.
 
2. PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA
Korisnik jamči i snosi potpunu odgovornost da su proslijeđeni podatci točni. Pošiljatelj se obvezuje  da će pažljivo i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske zaštititi sve osobne podatke korisnika koji s upotrebom usluge pošiljatelju dozvoljavaju prikupljanje, obradu i pohranu njihovih osobnih podataka za potrebe djelovanja usluge, statističke svrhe i analize. Pošiljatelj bez prethodne suglasnosti korisnika podatke neće prosljeđivati trećim stranama, osim vanjskim izvođačima koji podatke obrađuju isključivo u ime i po uputama pošiljatelja.
Proslijeđene podatke će pošiljatelj čuvati sve do odjave korisnika.
Pošiljatelj pruža korisniku uvid u njegove osobne podatke koje on čuva i obrađuje u svrhu pružanja usluge. Na zahtjev člana, poduzeće će ih korisniku dostaviti u elektroničkom obliku u zakonski važećem roku.
Korisnik za uvid u njegove osobne podatke mora na adresu klub@bubamara.in poslati zahtjev za uvid u osobne podatke s naslovom „UVID“.
Korisnik može zatražiti brisanje njegovih podataka. To može učiniti tako da na adresu klub@bubamara.in pošalje zahtjev za brisanje podataka iz evidencije adresa elektroničke pošte koje je proslijedio poduzeću Bubamara sve za djecu d.o.o. putem web stranice www.bubamara.in s naslovom „BRISANJE IZ EVIDENCIJE“.
U svrhu pružanja svojih usluga, pružatelj prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke (registracija korisnika):
- e-mail adresa
- IP adresa.
U slučaju napada na baze podataka tj. računalni sustav, poduzeće ne odgovara za posljedice.  U svakom slučaju će poduzeće Bubamara sve za djecu d.o.o. poduzeti sve potrebne i zakonski propisane mjere.
 
3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Korisnik je upoznat i slaže se te prihvaća da:
- sustav za slanje elektroničkih poruka i prijenos drugih sadržaja nije potpuno i apsolutno siguran i pouzdan, iako se pošiljatelj obvezuje poštivati sve zakonske odredbe o zaštiti osobnih podataka
- pošiljatelj ne može osigurati potpuno zadovoljstvo korisnika uslugom
- pošiljatelj ne može osigurati jednakopravne uvjete za čimbenike koji nisu pod njegovom kontrolom
- pošiljatelj nije odgovoran za sadržaj koji međusobno dijele korisnici i / ili operateri
- pošiljatelj ne može osigurati rad usluge u slučaju kvara mreže ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno utjecati na rad usluge i ne odgovara za slučajeve više sile
- korisnik je u potpunosti odgovoran za sve proslijeđene podatke
- pošiljatelj ili davatelj usluga ni pod kojim uvjetima ne snose odgovor za bilo kakvu štetu koja bi mogla eventualno nastati korisnicima
- korisnik snosi potpunu odgovornost za primjerenu zaštitu svih podataka na mobitelima, tabletima, osobnim računalima i drugim uređajima na kojima je moguće pohranjivati podatke; pošiljatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu u primjeru gubitka ili krađe tih podataka te ne snosi odgovornost u slučaju tehničke neadekvatnosti opreme korisnika.
 
4. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE
Uvjet za korištenje usluge je da je korisnik u potpunosti upoznat s Općim uvjetima elektroničkih promotivnih poruka, da ih razumije te se s njima slaže. Prihvaćanjem Općih uvjeta elektroničkih promotivnih poruka korisnik izričito pristaje na sve uvjete povezane s uslugom te izjavljuje da je u potpunosti upoznat s uslugom.
 
5. KRŠENJE OPĆIH UVJETA I ZAKONA
Pošiljatelj će bez prethodnog upozorenja isključiti sve korisnike koji krše ove Opće uvjete elektroničkih promotivnih poruka, važeće zakone i propise Republike Hrvatske.
 
6. OPĆENITO
Pošiljatelj može u svakom trenutku promijeniti uvjete usluge, ako to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili pravne prirode ili uzroci koji su na strani javnosti. Svaka izmjena bit će prethodno javno objavljena na www.bubamara.in ili na drugi način dostupan javnosti. U slučaju da korisnik ne prihvaća promijenjene uvjete usluge, davatelj usluga mu može spriječiti pristup usluzi. Pošiljatelj će o svim promjenama i novostima korisnike obavještavati na svim mjestima na kojima su objavljeni Opći uvjeti elektroničkih promotivnih poruka. Korištenje usluge je moguće na hrvatskom jeziku. Opći uvjeti elektroničkih promotivnih poruka su napisani u hrvatskom jeziku.
 
Bubamara sve za djecu d.o.o., lipanj 2018.

Prijavite se na e-novosti i primite 20 kn popusta za vašu sljedeću kupnju

Putem e-novosti obavještavat ćemo vas o aktualnim akcijama i novostima.
U znak zahvale za prijavu na e-novosti vam poklanjamo kod za popust u vrijednosti 20 kuna koji možete iskoristiti za kupnju u internet trgovini na www.bubamara.in. Kod ćete priimiti nakon potvrde prijave na e-novosti. Kod je moguće iskoristiti samo jednom, prilikom kupnje veće od 200 kuna u internet trgovini Bubamara.

Više informacija o elektroničkim promotivnim porukama poduzeća Bubamara sve za djecu d.o.o., svrsi elektroničkog obavještavanja i mogućnosti odjave pročitajte na sljedećoj poveznici >> OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Vaša internet trgovina Bubamara